Từ khoá: máy ảo

Windows Sandbox, công cụ chạy thử phần mềm và cả viruss trên Windows

Thay vì phải sử dụng máy ảo, sắp tới đây Windows 10 sẽ có công cụ để chạy các phần mềm không đáng tin cậy trên máy tính Windows. Bằng cách cô lập môi trường máy tính lại, Microsoft đã phát triển Windows Sandbox...