Từ khoá: Marc Despallieres

Nhận định về sự phát triển của Vàng, Forex và Bitcoin trong năm 2023

Năm 2022 là một năm đầy biến động với các sự kiện về kinh tế, chính trị, tác động vào gần như tất cả ngành nghề và đặc biệt là về thị trường tài chính toàn cầu. Điều này dẫn đến nhiều lo...