Từ khoá: Mạo danh

Cảnh giác với hình thức mạo danh Tập đoàn FPT để lừa đảo tuyển dụng

Thời gian gần đây, Tập đoàn FPT và các Công ty thành viên (CTTV) đang bị các đối tượng mạo danh để lừa đảo tuyển dụng, chiếm đoạt tài sản của các ứng viên với nhiều hình thức. Đại diện Tập đoàn khẳng...