Từ khoá: màn hình chính

Apple có thể sẽ đem đến màn hình chính mới với các widgets trên iOS 14

Các widgets (tạm dịch là các tiện ích) đã có trên iOS nhiều năm nay, nhưng Apple đang có ý định đưa chúng ra màn hình chính giống như Android, thay vì chỉ tại một số màn hình nhất định hiện tại. Theo các...