Từ khoá: mã QR

Hướng dẫn cách tạo mã QR Code chia sẻ Google Docs của bạn

Nếu bạn muốn chia sẻ file Google Docs của bạn đến nhiều người nhanh chóng và dễ dàng thì có thể tạo mã QR Code, bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn. Ngoài đường dẫn chia sẻ thì bạn cũng có thể tạo...