Từ khoá: lớp màng silicon

Apple xác nhận lớp màng silicon trong bàn phím bướm mới là để ngăn bụi lọt vào

Trong một tài liệu nội bộ được gửi đến các cửa hàng Apple Store và trung tâm ủy quyền, Apple xác nhận rằng lớp màng silicon trước đây được trang iFixit phát hiện khi khám phá bàn phím mới trên MacBook Pro 2018...