Từ khoá: Lang Kingdom

Tăng khả năng phản xạ Tiếng Anh Chuyên Ngành với tính năng mới của ứng dụng Lang Kingdom

Tính năng mới Luyện phản xạ theo nhu cầu đã chính thức có mặt trên ứng dụng chuyên học tiếng Anh Lang Kingdom tại Việt Nam, giúp người sử dụng các bài học trên giáo trình riêng, tạo thành những bài học luyện...