Từ khoá: Khaothi.Online

FPT trình diễn hệ sinh thái thành phố thông minh tại Smart City summit 2022

Trong khuôn khổ Smart city summit 2022 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức, Phần mềm kiểm tra đánh giá quá trình ở bậc học phổ thông trên nền tảng cung cấp dịch vụ Khaothi.Online của...