Từ khoá: John Wick Chapter 5

John Wick Chapter 5 hiện đang được phát triển

Theo Lionsgate, John Wick phần 5 hiện đang được phát triển những bước đầu và đang bàn bạc với nhà sản xuất phim Joe Drake. Trong cuộc gọi thu nhập Q4 vài ngày qua, nhà sản xuất phim Joe Drake xác nhận là phần...