Từ khoá: iPhone Flagship

iPhone 2020 có thể trang bị màn hình ‘ProMotion’ 120Hz

iPhone 2020 dự kiến sẽ được trang bị công nghệ màn hình 'ProMotion' với tốc độ làm tươi lên đến 120Hz, đã từng được sử dụng cho dòng iPad Pro. Leaker Ice universe thường không bình luận về các kế hoạch của Apple, nhưng...