Từ khoá: iPhone 13 series chính hãng

Sau 1 tuần “cháy hàng”, iPhone 13 Pro, 13 Pro Max đã được “bơm” đủ kho Di Động Việt

Tuần thứ 2 sau khi mở bán iPhone 13 series VN/A, số lượng hàng hóa đã được cập nhật đầy đủ các phiên bản tại Di Động Việt, sẵn sàng đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng trong đợt Táo thứ 2. Ghi...