Từ khoá: iOS 10.3.4

iPhone 5 cần phải được cập nhật iOS 10.3.4 để tiếp tục hoạt động

Người dùng iPhone 5 sẽ cần phải cập nhật iOS lên phiên bản iOS 10.3.4 để tránh gặp phải tình trạng lỗi kết nối mạng và GPS trước ngày 3/11 sắp tới. Vào tháng 7, Apple đã phát hành các bản cập nhật sửa...