Từ khoá: Internet Recovery

Apple dự định tung tính năng khôi phục hệ điều hành qua mạng cho các thiết bị iOS dựa trên mã từ iOS...

Apple hiện đang thử nghiệm với iOS 13.4 beta và bên trong nó đang có các đoạn mã cho thấy công ty đang thử nghiệm một tính năng mới cho phép khôi phục hệ điều hành từ internet cho các thiết bị iOS. Nếu...