Từ khoá: Intel Xeon D

Ra mắt bộ xử lý Intel Xeon D, hệ thống trên vi mạch (SoC) mới nhất của Intel đẩy mạnh công nghệ 5G

Vào thời điểm hệ thống mạng toàn cầu ngày càng được điều khiển bằng nhiều phần mềm hơn và sự giao thoa biên (edge interference) hứa hẹn sẽ thay đổi mọi lĩnh vực, Intel đã cho ra mắt hệ thống phần cứng có...