Từ khoá: Intel bán mảng kinh doanh modem điện thoại

Intel đang cố gắng bán mảng kinh doanh modem smartphone của mình

Intel quyết định "từ bỏ cuộc chơi" trong mảng kinh doanh modem smartphone, sau khi Apple và Qualcomm quyết định hợp tác trở lại. Theo Wall Street Journal đưa tin, Intel đang tìm cách bán mảng kinh doanh modem điện thoại thông minh của...