Từ khoá: insight

Tàu thăm dò InSight của NASA đã hạ cánh thành công xuống bề mặt Sao Hỏa, đây là hình ảnh đầu tiên

Chúc mừng NASA đã có lần hạ cánh hoàn hảo xuống bề mặt Sao Hỏa thứ tám trong lịch sử! Không khí đột ngột chùng xuống, mọi đôi tai, con mắt hồi hộp theo dõi màn hình điều khiển với từng con số nhảy...