Từ khoá: IMS Service

iOS gặp vấn đề ứng dụng cao gấp 3 lần so với Android

iOS gặp vấn đề ứng dụng cao hơn so với Android, trong đó iPhone 6 là thiết bị dễ gặp sự cố nhất. Một báo cáo mới bởi Blancco Technology Group với tên gọi "State of Mobile Device Performance and Health” vừa được công...