Từ khoá: imgur

Hacker đã lấy cắp thông tin từ 1,7 triệu tài khoản Imgur trong năm 2014

Imgur đã biết đến cuộc xâm nhập trái phép này vào lễ Tạ Ơn vừa qua. Nếu bạn là một trong số những người dùng của Imgur vào năm 2014, có thể bạn sẽ phải cân nhắc thay đổi mật khẩu của mình. Hôm...