Từ khoá: Imagine EV

Kia sẽ giới thiệu một phiên bản sản xuất của Imagine EV vào năm 2021

Imagine EV là một concept xe điện của Kia, nhưng theo giám đốc hoạt động tại Châu Âu là Emilio Herrera cho biết phiên bản sản xuất của xe sẽ được giới thiệu vào năm 2021. Ông Herrera chỉ cho biết là phiên bản...