Từ khoá: im lặng

Liệu báo thức có reo khi iPhone của bạn đã tắt nguồn hay đang ở chế độ Im Lặng hoặc Đừng Làm Phiền?

Báo thức trên iPhone của bạn sẽ không reo nếu điện thoại của bạn đang tắt nguồn hoặc hết pin nhưng vẫn sẽ hoạt động bình thường cho dù đang ở chế độ Im Lặng hay Đừng Làm Phiền.Liệu báo thức sẽ reo...