Từ khoá: ICD-11

WHO chính thức công nhận nghiện game là một dạng bệnh tâm thần

Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO vừa chính thức công nhận chứng rối loạn khi chơi game là một vấn đề liên quan đến tâm thần cần được xem trọng. Trong bản dự thảo cập nhật lần thứ 11 bảng Phân loại Bệnh...