Từ khoá: IC

Định hướng mới để nâng cao độ an toàn của thiết bị gia dụng

Tác giả: Chad Solomon, Microchip Technology Rất nhiều thiết bị ra đời và đã góp phần đơn giản hóa các hoạt động thường nhật lặp đi lặp lại trong môi trường nhà riêng, giúp người dùng thực hiện các hoạt động đó một cách...