Từ khoá: I Am ProArtist

ASUS công bố chương trình “I Am ProArtist” Tôi là nghệ sĩ chuyên nghiệp

ASUS đã công bố chương trình I am ProArtist (Tôi là nghệ sĩ chuyên nghiệp), đây là cuộc thi toàn cầu mời gọi các nhà sáng tạo nội dung gửi bài dự thi gốc dưới dạng hình ảnh hay video clip 2D và...