Từ khoá: Hypershield

Cách mạng bảo mật cho kỷ nguyên AI: Cisco Hypershield ra mắt

Cisco giới thiệu một phương thức tiếp cận hoàn toàn mới để bảo mật các trung tâm dữ liệu và đám mây nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng mà cuộc cách mạng AI đặt ra đối với cơ sở hạ tầng...