Từ khoá: hybrid work

Cisco cung cấp hệ thống mạng đơn giản và thông minh hơn nhằm mang đến sự trải nghiệm hợp nhất

Cisco công bố tầm nhìn của mình trong việc cho phép các đội ngũ CNTT làm việc một cách thông minh hơn và đơn giản hóa hoạt động vận hành của họ bằng những cải tiến mới trong kết nối mạng quản lý...

89% người lao động tại Việt Nam cho biết họ hạnh phúc hơn khi có thể làm việc từ bất cứ đâu

Theo một nghiên cứu toàn cầu mới của Cisco, mô hình làm việc kết hợp đã cải thiện phúc lợi tổng thể, cân bằng giữa công việc và cuộc sống và nâng cao hiệu suất của người lao động tại Việt Nam. Năng...

Kaspersky: Áp dụng các biện pháp an ninh mạng để thích ứng an toàn hơn với mô hình làm việc kết hợp tại Việt...

Sau khi làm quen với khái niệm làm việc tại nhà (work from home), người lao động Việt Nam đã sẵn sàng đón nhận xu hướng làm việc kết hợp (hybrid work). Theo thống kê từ Leadership IQ, 68% trong số 37,000 người...