Từ khoá: huawei năm 2016

Huawei đạt doanh thu 75,1 tỉ USD, tăng trưởng 32%, bán ra 139 triệu smartphone trong năm 2016

Huawei ngày hôm nay chính thức công bố các kết quả tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của tập đoàn, cho thấy các nhóm kinh doanh Hạ tầng Viễn thông (Carrier BG), Giải pháp Doanh nghiệp (Enterprise BG) và Kinh doanh...