Từ khoá: HSAnToan

TikTok chính thức ra mắt Trung tâm Kiến thức Kỹ thuật số cùng 2 chiến dịch về an toàn #VaccineSo và #HSAnToan tại Vietnam

TikTok chính thức ra mắt Trung tâm Kiến thức Kỹ thuật số ngay trên nền tảng. Đồng thời, TikTok cũng sẽ triển khai hai chiến dịch #VaccineSo và #HSAnToan, thể hiện những nỗ lực không ngừng của TikTok trong việc thực hiện cam...