Từ khoá: HPE Cray Shasta

Siêu máy tính Perlmutter nhanh nhất thế giới được xây dựng trên nền tảng HPE Cray Shasta

Ngày 27/5/2021 vừa qua Trung tâm Máy tính Khoa học Nghiên cứu Năng lượng Quốc gia Hoa Kỳ (The National Energy Research Scientific Computing Center - NERSC) đã đưa vào hoạt động siêu máy tính Perlmutter, với năng lực tính toán lên đến 4...