Từ khoá: HP Vietnam Day

HP nỗ lực cùng Việt Nam nắm bắt làn sóng công nghiệp 4.0

Trong khuôn khổ họp báo sự kiện “HP Vietnam Day 2019 Cùng thúc đẩy tương lai”, HP đã chia sẻ các chiến lược quan trọng góp phần giúp Việt Nam nắm bắt làn sóng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đưa ra chiến lược...