Từ khoá: HP đào tạo kỹ năng

HP đào tạo kỹ năng tương lai cho 10,000 thanh niên Đông Nam Á vào cuối 2020

HP công bố kế hoạch khởi động 20 Trung tâm Công nghệ (HP Tech Hub) dành cho cộng đồng gặp khó khăn trên khắp Đông Nam Á vào cuối năm 2020. Chương trình cung cấp các khóa đào tạo kinh doanh và công...