Từ khoá: Hot Corners

Cách dùng tính năng Hot Corners trên máy Mac

Bốn góc màn hình của Mac đều có thể được cài đặt kích hoạt tính năng đặc biệt nào đó khi bạn đưa con trỏ vào, và đây sẽ là hướng dẫn cho bạn cách sử dụng Hot Corners trên máy Mac. Trên các...