Từ khoá: hợp nhất Instagram và Messenger

Facebook bắt đầu hợp nhất chat giữa Instagram và Messenger trong cập nhật mới

Có vẻ như Facebook đang muốn tích hợp hai hệ thống chat giữa Instagram và Messenger lại với nhau khi The Verge vừa phát hiện một màn hình mới khi cập nhật ứng dụng Instagram. Đọc thêm: Cách chế ảnh Instacard cực xịn và cực...