Từ khoá: HomeKite

Sony đưa AirPlay 2 và HomeKit lên các TV cao cấp của mình

Khoảng vào đầu năm nay, Sony cho biết là sẽ đưa AirPlay 2 và HomeKit lên TV cao cấp của mình, hiện tại công ty đã bắt tay vào và còn đưa lên nhiều mẫu TV cao cấp khác. Theo MacRumors, bản cập nhật...