Từ khoá: home speaker

Google bổ sung Home Speaker vào chương trình thử nghiệm phần mềm

Chương trình thử nghiệm phần mềm này lần đầu tiên đi vào hoạt động vào năm ngoái. Người dùng sẽ trải nghiệm và đánh giá các phần mềm, ứng dụng mới của Google. Thông qua đó đưa ra các phản hồi để giúp...