Từ khoá: hội nghị các nhà phát triển F8

Facebook huỷ toàn bộ sự kiện tới trong năm nay cho tới tháng 6/2021

Trong một thông báo mới từ CEO Facebook, Mark Zuckerberg cho biết là công ty sẽ huỷ bất kỳ sự kiện lớn vật lý nào trong năm nay cho tới 6/2021 với hơn 50 người tham dự. Mặc dù huỷ sự kiện vật lý...