Từ khoá: hội họp trực tuyến

An ninh mạng trong hội họp trực tuyến: Cách để tổ chức họp trực tuyến an toàn

Những ngày vừa qua chứng kiến cuộc sống của chúng ta dịch chuyển mạnh mẽ sang hoạt động trực tuyến. Chưa bao giờ thế giới kết nối được thể hiện rõ nét và đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng...