Từ khoá: Hock Tan

Qualcomm có khả năng xác nhập với Broadcom với một mức giá hợp lý

Sau khi có nhiều tin đồn về việc Broadcom sẽ thâu tóm Qualcomm thì có vẻ như mọi chuyện có thể trở thành hiện thực trong thời gian gần sắp tới. Qualcomm đã từ chối một cuộc sáp nhập với nhà sản xuất chip...