Từ khoá: học miễn phí

Google dạy khoa học máy tính miễn phí

Khoa học máy tính (Computer Science) là lĩnh vực đang rất "nóng" trên toàn thế giới, và là một trong 10 vị trí tuyển dụng hàng đầu năm 2017. Như lời giới thiệu trên website giáo dục Google Education, "Khoa học Máy tính (Computer...