Từ khoá: hoc lap trinh

Lập Trình Tương Lai Cùng Google: Hoàn thành 200% mục tiêu đề ra

Vượt qua những khó khăn của đại dịch, hơn 300,000 học sinh sinh viên tại 09 tỉnh thành được đào tạo về lập trình ngôn ngữ Scratch và Robotics, ứng dụng bo mạch Micro:bit, kiến thức kỹ năng số và sử dụng Internet...

40 trang web học online dạy bạn mọi thứ trên đời

Những website và ứng dụng dưới đây sẽ cung cấp cho bạn lượng kiến thức khổng lồ về mọi lĩnh vực từ khoa học, kinh tế, nghệ thuật, xã hội cho đến những xu hướng công nghệ mới nhất, những khóa học online...