Từ khoá: Học bạ điện tử

Số hóa toàn diện ngành giáo dục với giải pháp Học bạ điện tử VNPT

Trong những năm gần đây, ngành giáo dục chứng kiến quá trình số hóa diễn ra mạnh mẽ ở mọi mặt, bao gồm cả việc quản lý hồ sơ học tập của người học. Nắm bắt xu thế đó, Tập đoàn VNPT đã...