Từ khoá: Hoa Kỳ

Hoa Kỳ giờ sẽ yêu cầu cung cấp thông tin mạng xã hội khi xin VISA

Như được đề xuất vào tháng 3/2018, Hoa Kỳ hiện sẽ yêu cầu những ai muốn xin VISA tại đất nước này phải cung cấp các thông tin mạng xã hội trong vòng 5 năm trở lại, và mới hôm qua đề xuất...