Từ khoá: hỗ trợ phần mềm

Oppo cam kết hỗ trợ phần mềm trong ba năm cho dòng Find X3

Các dòng flagship Android sắp tới sẽ nhận được thêm năm bảo hành phần mềm, mới đây nhất là dòng Find X3 từ OPPO khi nhà sản xuất cam kết hỗ trợ phần mềm trong ba năm. Tính đến thời điểm hiện tại trước...