Từ khoá: hỗ trợ ổ đĩa USB

Đây là lý do Apple tới bây giờ mới hỗ trợ ổ USB cho iOS

Với iOS 13, Apple lần này đã có thể bắt kịp Android khi cho phép hệ thống kết nối với các ổ USB ngoài, để bạn có thể kết nối trực tiếp ổ đĩa flash hoặc SSD với điện thoại của mình và...