Từ khoá: Hỗ trợ người khuyết tật

Tối ưu những chức năng Hỗ trợ người khuyết tật trên điện thoại Android

Android Accessibility (Hỗ trợ) mặc định trên cả điện thoại và máy tính bảng Android trợ giúp người mù và người điếc vẫn có thể sử dụng và tương tác. Hiểu và ứng dụng các công cụ hỗ trợ này sẽ tối ưu...