Từ khoá: hỗ trợ Apple Silicon

Adobe giới thiệu Photoshop hỗ trợ gốc cho Apple Silicon và tính năng Super Resolution mới

Adobe mới đây đã giới thiệu Photoshop mới hỗ trợ gốc cho Apple Silicon và còn có tính năng Super Resolution mới cho Adobe Camera Raw (ACR). Hỗ trợ gốc cho Apple Silicon Theo các bài test nội bộ, Adobe cho biết phiên bản Photoshop...