Từ khoá: hình iphone xr

#ShotoniPhoneXR: Ảnh chụp của iPhone XR từ chân dung đến phong cảnh

iPhone XR đã được bán ra một thời gian gần một tháng và những người sở hữu từ người dùng đến các nhiếp ảnh gia đã chụp với #iPhoneXR và chia sẻ rất nhiều những bức ảnh đẹp trên Instagram.  iPhone XR tuy chỉ...