Từ khoá: Hình Dung Tương Lai

Lenovo khởi động cuộc thi sáng tạo về một tương lai bền vững hướng tới các nghệ sĩ Việt Nam

Lenovo cùng với AMD và Microsoft vừa triển khai cuộc thi toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương khuyến khích các nghệ sĩ, hoạ sĩ cùng các nhà sáng tạo tại Việt Nam thể hiện ý tưởng và cảm hứng của mình...