Từ khoá: High Power User Equipment

Vivo giới thiệu bước đột phá trong công nghệ High Power User Equipment

Vivo chính thức giới thiệu bước đột phá trong công nghệ High Power User Equipment (HPUE) tại Hội nghị Sáng kiến Toàn cầu về Công nghệ TD-LTE (GTI), làm tiền đề cho kỉ nguyên mạng 5G. Vivo, một trong những Nhà sản xuất smartphone...