Từ khoá: Hiếu khí

Các nhà khoa học đã bước gần hơn để lý giải được sự tuyệt vời từ rồng Komodo

Mặc dù là thằn lằn và thuộc họ kỳ đà, song với các lợi thế thường chỉ thấy ở động vật có vú do điều chỉnh hoá học và sinh học chúng. Để tìm hiểu làm thế nào mà những con rồng Komodo có...