Từ khoá: Hiệp hội Công nghệ Tiêu dùng

Tiêu chuẩn đánh giá TV 8K vừa được Hiệp hội Công nghệ Tiêu dùng chính thức ban hành

Hiệp hội Công nghệ Tiêu dùng vừa mới chính thức công bố tiêu chuẩn để một chiếc TV 8K có thể gắn mác và sử dụng logo "8K TV". Để có thể sử dụng logo 8K TV, một chiếc TV phải đáp ứng các...